Fenghuang Dax Qi Gong - Mélodie Corporelle Partie 1

Association Fenghuang Dax: arts martiaux, taiji quan, hapkido, qi gong, self-défense. "